Żywność Barwiąca jest w 100% naturalna

Żywność Barwiąca EXBERRY® to najbardziej naturalny sposób barwienia żywności. Koncentraty EXBERRY® pozyskiwane są z owoców, warzyw i innych roślin jadalnych z wykorzystaniem wyłącznie fizycznych metod przetwarzania. To je znacząco różni zarówno od sztucznych barwników, jak i dodatków barwiących otrzymywanych z użyciem metod ekstrakcji selektywnej.

Substancje do barwienia żywności można generalnie podzielić na trzy grupy:

  • Sztuczne barwniki: otrzymywane w procesie syntezy chemicznej
  • Dodatki barwiące: wytwarzane z surowców naturalnych, ale w drodze ekstrakcji selektywnej, często z użyciem substancji chemicznych, jako dodatki funkcjonalne (np. beta-karoten, karmin, annato)
  • Żywność Barwiąca: surowce jadalne, które nie są poddawane ekstrakcji selektywnej dla uzyskania pigmentów

Źródło: Przewodnik UE – klasyfikacja ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących, wersja 1, 29.11.2013 (pobierz)

Produkty z „czystą” etykietą zawierające Żywność Barwiącą z owoców i warzyw

„Żywność Barwiąca” jest kategorią zdefiniowaną w regulacjach europejskich. By sprostać rosnącemu popytowi na produkty naturalne, przyjęło ją także wiele innych krajów na poziomie lokalnym. Określenie to obejmuje grupę składników barwiących pozyskiwanych wyłącznie z owoców, warzyw i innych roślin jadalnych, które przetwarzane są z wykorzystaniem metod fizycznych i wody, bez żadnych substancji chemicznych. Żywność Barwiąca odpowiada wymogom „czystej” i zrozumiałej etykiety. Na listach składników określa się ją jako „koncentraty (z marchwi, wiśni…)” lub „Żywność Barwiąca (koncentrat z marchwi, wiśni…)”.

Żywność Barwiącą opisuje się na etykietach w USA jako „sok z owoców i/lub warzyw (do nadania barwy)” lub w przypadku spiruliny, jako „ekstrakt ze spiruliny (do nadania barwy)”.

Możliwe są też inne oznaczenia. Szczegółowych informacji udzieli nasz zespół ds. wsparcia prawnego.

Żywność Barwiąca a Przewodnik UE

Przewodnik UE, uznany także przez inne kraje, określa, że Żywność Barwiąca powinna odpowiadać następującym kryteriom:

  • Przeznaczenie: podstawowym zadaniem Żywności Barwiącej jest nadanie barwy produktom spożywczym lub napojom.
  • Materiał wyjściowy: powinna to być żywność lub charakterystyczny składnik żywności, dopuszczony do konsumpcji w UE.
  • Przetwarzanie: materiał źródłowy nie powinien podlegać procesowi ekstrakcji selektywnej.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania o EXBERRY® lub naszą pomoc techniczną, bądź też chcesz zamówić próbkę, skontaktuj się z nami.