Konsultacje w zakresie klasyfikacji i znakowania Żywności Barwiącej

Na świecie obowiązują różne regulacje i zalecenia co do oznaczania substancji barwiących. Nasz zespół specjalistów zapewnia wsparcie prawne w zakresie stosowania EXBERRY® w kontekście konkretnych rynków.